ลูเมน คืออะไร ค่านี้สำคัญอย่างไร

ลูเมน คืออะไร ค่านี้สำคัญอย่างไร

ลูเมน คืออะไร นับได้ว่าเป็นค่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการเลือกหลอดไฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมักจะเห็นค่านี้อยู่คู่กับวัตต์ เช่น 180ลูเมนต่อวัตต์ สำหรับโคมไฟไฮเบย์ ซึ่งหมายถึงว่าอย่างไรในการทำความรู้จักกับค่าลูเมน บทความอ่านเพิ่มเติม วัตต์คืออะไร ลูเมน คืออะไร...
หลอด LED  และ LED T8 คืออะไร แตกต่างจากหลอดนีออนอย่างไร

หลอด LED และ LED T8 คืออะไร แตกต่างจากหลอดนีออนอย่างไร

หลอด LED คืออะไรแตกต่างจากหลอดนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในเรื่องใดบ้างที่ทำให้มีการเปลี่ยนมาใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้กับคลังสินค้า หรือ ในสำนักงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ข้อเสียคือ ราคาแพงกว่าหลอดแบบเก่า แต่ถ้าคำนึงถึงระยะยาวแล้ว...
วัตต์ Watt  คืออะไร เกี่ยวข้องกับเลือกหลอดไฟLEDอย่างไร

วัตต์ Watt คืออะไร เกี่ยวข้องกับเลือกหลอดไฟLEDอย่างไร

วัตต์ เป็นค่าที่มักจะปรากฏตามหน้ากล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อแสดงค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงหลอดไฟ LED หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อหลอดไฟ มักจะมองไปที่วัตต์ วัตต์ คืออะไร...

โซล่าเซลล์ คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร และทำงานร่วมโคมไฟโซล่าเซลล์อย่างไร

โซล่าเซลล์ คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะ เป็นการนำพลังงานที่ไม่มีวันหมดมาใช้ นั่นคือ แสงพระอาทิตย์ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะ พลังงานแสงพระอาทิตย์นั้น เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลพิษ...

โคมไฟโรงงาน led ประเภท, คุณสมบัติและการเลือกซื้อ มีอะไรบ้าง

โคมไฟโรงงาน led   มีมากมายหลายแบรนด์ ณ ปัจจุบันในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์วัสดุภายนอก และการทำสีวัสดุ เหมือนกันบางครั้งทำให้การตัดสินใจซ์้อมาติดตั้งในโรงงานนั้นไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ   ช้อมูลใดที่จะใช้ในการเลือกซื้อ ให้เหมาะกับพื้นที่ เช่น ความสูง ในโกดัง...