ลูเมน คืออะไร ค่านี้สำคัญอย่างไร

ลูเมน คืออะไร ค่านี้สำคัญอย่างไร

ลูเมน คืออะไร นับได้ว่าเป็นค่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการเลือกหลอดไฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมักจะเห็นค่านี้อยู่คู่กับวัตต์ เช่น 180ลูเมนต่อวัตต์ สำหรับโคมไฟไฮเบย์ ซึ่งหมายถึงว่าอย่างไรในการทำความรู้จักกับค่าลูเมน บทความอ่านเพิ่มเติม วัตต์คืออะไร ลูเมน คืออะไร...
หลอด LED  และ LED T8 คืออะไร แตกต่างจากหลอดนีออนอย่างไร

หลอด LED และ LED T8 คืออะไร แตกต่างจากหลอดนีออนอย่างไร

หลอด LED คืออะไรแตกต่างจากหลอดนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในเรื่องใดบ้างที่ทำให้มีการเปลี่ยนมาใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้กับคลังสินค้า หรือ ในสำนักงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ข้อเสียคือ ราคาแพงกว่าหลอดแบบเก่า แต่ถ้าคำนึงถึงระยะยาวแล้ว...
วัตต์ Watt  คืออะไร เกี่ยวข้องกับเลือกหลอดไฟLEDอย่างไร

วัตต์ Watt คืออะไร เกี่ยวข้องกับเลือกหลอดไฟLEDอย่างไร

วัตต์ เป็นค่าที่มักจะปรากฏตามหน้ากล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อแสดงค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงหลอดไฟ LED หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อหลอดไฟ มักจะมองไปที่วัตต์ วัตต์ คืออะไร...