หลอด LED กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะพบได้ตามบ้านที่อยู่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลอดไฟ LED T8 ที่ใช้กันตามบ้านเรือน เพราะติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์และบัลลาส เข้ามาช่วย รวมถึง อายุการใช้งานยาวนาน  ที่สำคัญประหยัดค่าไฟได้อย่างมากเลยที่เดียว  เพราะหลอด led นั้น ใช้กำลังไฟ วัตต์น้อยแต่ให้ความสว่างมาก  แต่หลายท่านยังไม่ทราบว่า หลอดไฟน้ันมีกี่ประเภท ในปัจจุบัน

ประเภทของหลอดไฟ และ หลอด LED มีดังนี้

 

1.หลอด Incandescent หรือที่เรียกกันว่า หลอดไส้ เป็นหลอดไฟที่ใช้กันมามากกว่า 90 ปี เป็นหลอดไฟทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นิยมนำมาใช้ในครัวเรือนสูงถึง 85%ภายในหลอดเป็น ไส้ที่ทำจากทังสเตน ให้ความร้อนสูงมากประมาณ 100 – 400 องศาเซลเซียส

 

แต่ประสิทธิภาพในการส่องสว่างต่ำ เพียง 10-15 lm/W ดังนั้นเมื่อมีความร้อนสูงมากระหว่างการส่องสว่างจึงเท่ากับว่ามีการสูญเสียพลังงานมากด้วยเช่นกัน แม้ว่าหลอดประเภทนี้จะมีราคาถูก แต่อายุการใช้งานจะสั้น ประมาณ 750 ชั่วโมง  ซึ่งหลอดไส้จะมีหลายวัตต์และหลายขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก หลอดไส้บางประเภทจะทนทานต่อแสงภายนอกและสามารถทำให้มืดลงได้ตามความต้องการ

 

2. หลอดฮาโลเจน มีลักษณะเหมือนกับหลอดไส้ ที่ไส้หลอดทาด้วยทังสเตน แต่บรรจุสารตระกูลฮาโลเจน ซึ่งจะแผ่ความร้อนออกมากจากใยลวดเส้นบางๆ ที่ผลิตจากแก้วหิน รอบล้อมไปด้วยแก๊สฮาโลเจนที่มีส่วนช่วยรักษาใยลวดเพื่อป้องกันการระเหิดตัวของไส้หลอด มีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไส้ปกติ 2-3 เท่า

 

หรือประมาณ 1500 – 3000 ชั่วโมง หลอดฮาโลเจนสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยหลอดไฟประเภทนี้จะให้ความร้อนมากกว่าหลอดไส้ และนิยมใช้ตามสนามบิน และ งานส่องเน้น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้หลอดฮาโลเจนจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

3.หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดโซเดียม หลอดแสงจันทร์  นิยมใช้ในการส่องสว่างตามท้องถนนและโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟประเภทนี้ กินไฟเป็นอย่างมากประมาณ  400 – 500 W และขณะใช้งานจะมีอุณหภูมิของหลอดร้อนมากประมาณ 100 – 400 องศา ซึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 2-3 ปี

4.หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) หรือที่เรียกกันว่า หลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะมีวิธีการผลิตแสงไฟแตกต่างจากหลอดไส้ และ หลอดไฟฮาโลเจน โดยหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะใช้กระแสไฟเพื่อกระตุ้นก๊าซภายในหลอด ให้ผลิตแสงไฟ ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์จะไม่สามารถปรับแสงให้สลัวได้ อีกทั้งหลอดไฟประเภทนี้จะให้ความร้อนมากกว่าหลอดไฟทั้งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น โดยหลอดฟลูออเรสเซนต์จะสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 75%  แต่ทั้งนี้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ก็ยังคงไม่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

 

5.หลอด LED / แอลอีดีLED ย่อมาจาก Light Emitting Diode จะมีลักษณะการให้แสงสว่างที่แตกต่างจากหลอดไฟประเภทอื่นโดยหลอดแอลอีดีจะใช้ไฟปล่อยผ่านไดโอด (แอลอีดี) แทนการกระตุ้นผ่านใยลวด หรือก๊าซ ซึ่งแอลอีดีจะปล่อยพลังงานให้ผ่านสารกึ่งตัวนำ เพื่อผลิตกระแสไฟ หลอดไฟแอลอีดีสามารถปรับระดับการส่องแสงได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังประหยัดพลังงาน เพราะให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ข้อเสียของหลอดประเภทนี้จะมีราคาแพงมากกว่าหลอดประเภทอื่น แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกว่าหลอดประเภทอื่น ดังนั้นหลอดไฟประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็มีคนบางส่วนที่เริ่มหันมาใช้ โคมไฟถนนLED แสงอาทิตย์ เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ก็มีราคาสูงมากเช่นกัน

 

แม้ในปัจจุบันราคาของหลอดไฟ LED จะมีราคาสูงกว่าหลอดทั่วไป แต่โคมไฟถนน LED ก็มีจุดเด่นหลายอย่าง คือ ใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง การเปิด – ปิดหลอดไฟ LED สามารถเปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีแสง UV ไม่กระพริบขณะเปล่งแสง สามารถทำงานได้ยาวนานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดชนิดอื่นๆ และด้านสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าหลอดชนิดนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากความประหยัดด้านพลังงานและความคงทนที่สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน ทำให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลง ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แค่เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ก็ช่วยลดการใช้พลังงานและยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

ข้อดี การเปลี่ยนมาใช้ หลอด LED

หลอดไฟ LED T8 (TUBE T8 LED) นั้นใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent lamp) หรือหลอด นีออน (neon lamp) แบบเก่าที่ใช้ บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ในการขับแสง แต่สำหรับหลอดไฟ LED T8 (TUBE T8 LED) นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ สามารถต่อไฟเข้ากับเข้าได้เลยโดยตรง