หลอดไฟled (Light Emitting Diode) และหลอดนีออน (Fluorescent) เป็นเทคโนโลยีการผลิตแสงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน การใช้งานหลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการส่องแสง ลดความร้อน และเสริมสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ บทความนี้จะทำให้เห็นความคุ้มค่าและความแตกต่าง ของหลอดไฟทั้งสองแบบ

หลอดไฟ LED และ หลอดฟลูออเรสเซนต์คืออะไร

LED T8 คืออะไร

นั้นย่อมาจาก Tube หมายถึงหลอดไฟที่มีลักษณะของหลอดที่ผอมแบบเดียวกับท่อ

ส่วนเลข 8 เป็นขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดไฟ มีหน่วยเป็นหุน T8 = 8 หุน หรือ 1 นิ้ว โดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเขี้ยวชนิด G13 ซึ่งหลอด LED T8 ได้ถูกนำมาใช้งานแทนหลอดฟลูอเรสเซนต์ T8 นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทความ หลอดไฟ LED ดีกว่าหลอดไฟนีออน แบบเก่ายังไง มาดู !! คลิก 

หลอดฟลูออเรสเซนต์คืออะไร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดเรืองแสง, หลอดวาวแสง (อังกฤษ: fluorescent tube) หรือที่เรียกกันติดปากว่าหลอดนีออน เป็นหลอดไฟฟ้าระบบปล่อยประจุ ที่บรรจุไอปรอทความดันต่ำไว้

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอด จะกระตุ้นให้อนุภาคปรอทปล่อยรังสีเหนือม่วงออกมา เมื่อรังสีนี้กระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ด้านในตัวหลอด สารเรืองแสงจะเปล่งแสงสว่างที่มองเห็นได้ออกมา และเนื่องจากไม่ได้เปล่งแสงโดยอาศัยความร้อน จึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าหลอดไฟไส้ ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดดังนี้

ชนิดไส้อุ่น (Preheat Lamp)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดไส้อุ่น เป็นชนิดที่พบใช้มากในปัจจุบัน ซึ่งจะติดช้า เพราะจะต้องอุ่นไส้หลอดให้ร้อนก่อน ประกอบด้วยตัวหลอด สตาร์ทเตอร์ และบัลลาสท์ โดยมีบัลลาสท์ทำหน้าที่สร้างแรงดันไฟฟ้าให้สูง และสตาร์ทเตอร์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรสำหรับอุ่นไส้หลอด

ชนิดติดทันที (Instant Lamp)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดทันที เป็นชนิดที่ติดเร็วกว่าชนิดแรก แต่ไม่ค่อยนิยมนัก ประกอบด้วยตัวหลอด และบัลลาสท์ ซึ่งจะไม่ใช้สตาร์ทเตอร์

ชนิดติดเร็ว (Rapid Lamp)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดเร็ว หรือเรียก หลอดตะเกียบ เป็นชนิดที่กำลังได้รับความนิยมไม่แพ้ชนิดแรก ซึ่งจะรวมเอาคุณสมบัติของหลอดทั้งสองชนิดแรกมาผสานกัน โดยไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ แต่บัลลาสท์จะมีขดลวดพิเศษอีกชุดเพิ่มเข้ามาที่ช่วยให้ไส้หลอดอุ่นตลอดเวลา

เหตุผลที่ หลอดไฟ LED ถูกพิจารณาว่าคุ้มค่าและดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์:

 1. ประหยัดพลังงาน: หลอดไฟ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเป็นแสงสูงกว่า นั่นหมายความว่าหลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้าในระยะยาว และเป็นทางเลือกที่ดีในการส่งเสริมความเป็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลดการใช้พลังงานและประหยัดการใช้งานพลังงานซึ่งส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซเรือนกระจก) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอากาศ (Global Warming) น้อยลง
 2. อายุการใช้งานยาวนาน: หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดนีออน
 3. สว่างทันที: หลอด LED มีความสามารถในการให้แสงสว่างทันทีเมื่อเปิดไฟ ไม่ต้องใช้เวลาเหมือนหลอดนีออน
 4. ไม่มีสารพิษ: หลอด LED ไม่ประกอบด้วยสารพิษที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น น้ำประสานทองคำ (Mercury) ซึ่งมีอยู่ในหลอดนีออน
 5. ควบคุมได้ง่าย: หลอด LED สามารถควบคุมความสว่างได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้สวิทช์หรือรีโมตควบคุม
 6. ไม่มีการส่องแสง: หลอด LED ไม่มีการส่องแสงในระหว่างการใช้งาน ซึ่งช่วยลดการส่องแสงตามโครงสร้างและผนังในพื้นที่
 7. ไม่เกิดความร้อน: หลอด LED ไม่เกิดความร้อนในระหว่างการทำงาน ซึ่งทำให้เป็นที่เลือกสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน
 8. สีแสงที่หลากหลาย: หลอด LED มีหลากหลายสีแสงให้เลือกสรรค์ เช่น สีขาว สีอบอุ่น สีสันต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งห้องหรือพื้นที่ที่ต้องการสีสันต่างๆ
 9. ความเร็วในการเปิด-ปิด: หลอด LED มีความเร็วในการเปิด-ปิดที่สูงกว่าหลอดนีออน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้งานที่ต้องการการสั่งสว่างแบบรวดเร็ว

 

หลอดไฟ LED นั้นมีความคุ้มค่าและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้าง

 1. ใช้ในบ้าน: หลอด LED เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใช้ในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่อื่นๆ ในบ้าน เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดพลังงาน และไม่เกิดความร้อนมากเมื่อใช้งาน
 2. ใช้ในอาคารพาณิชย์: หลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในร้านค้า โรงแรม ห้องสัมมนา ออฟฟิศ หรือพื้นที่ที่ต้องการความสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงาน
 3. ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว: หลอด LED เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากความสว่างที่ดีและมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
 4. ใช้ในที่ทำงาน: หลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน โรงพยาบาล สถานีบริการ หรือที่ทำงานอื่นๆ เนื่องจากไม่เกิดความร้อนมากเมื่อใช้งาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 5. ใช้ในอาคารสาธารณะ: หลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในสถานีรถไฟ สถานีรถบัส สนามบิน หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ เนื่องจากมีความคงทนและให้ความสว่างที่เพียงพอในพื้นที่ใหญ่
 6. ใช้ในภาคสนาม: หลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในการจัดงานกีฬา งานแสดงนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรือภาคสนามอื่นๆ เนื่องจากมีความสว่างที่เพียงพอและไม่ต้องมีการเปลี่ยนหลอดบ่อยครั้ง

 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) มีข้อเสียบางอย่างที่ควรพิจารณาก่อนใช้งาน นอกจากความเป็นทางเลือกที่ไม่คุ้มค่าและมีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้:

 1.  หลอดฟลูออเรสเซนต์มักมีปัญหาในการเปิดไฟค้างในช่วงเริ่มต้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการเปิดไฟและให้ความสว่างสูงขึ้น
 2. ความไม่สม่ำเสมอในการให้ความสว่าง: หลอดฟลูออเรสเซนต์มีความไม่สม่ำเสมอในการให้ความสว่าง แสดงให้เห็นว่าความสว่างจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ใช้งานไปเรื่อยๆ
 3. มีสารพิษ: หลอดฟลูออเรสเซนต์ประกอบด้วยสารพิษที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น น้ำประสานทองคำ (Mercury) ซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถก่อให้เกิดปัญหาในสุขภาพ
 4. ความร้อน: หลอดฟลูออเรสเซนต์มีความร้อนที่เกิดขึ้นขณะที่ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ห้องร้อนขึ้นในช่วงเวลายาวนานหรือหากมีหลายหลอดติดตั้งในพื้นที่เล็ก ทำให้ห้องจะมีความร้อน
 5. อายุการใช้งานสั้น: หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าหลอด LED ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนหลอดบ่อยครั้ง
หลอดไฟled t8

ประโยชน์จากการเปลี่ยนมาใช้ LED T8 กันครับ โดยเอา Spec ของหลอดไฟ Infinite LED มาเป็นตัวอย่าง

1.ให้แสงสว่างสูงถึง 2100 ลูเมนต์  ในขณะที่ หลอดฟลูโอเรสเซนต์ Fluorescent ทั่วไป มีความสว่างเพียง 1600 ลูเมนต์ เท่านั้น

2.หลอดไฟให้ค่ามุมกระจายแสง (Beam Angle) 150° องศา ทำให้ได้แสงสว่างเป็นมุมกว้าง

3.ประหยัดพลังงานสูงสุด 70% ลดทันทีที่ใช้ในเดือนแรก เนื่องมาจากการใช้จำนวน Watt ที่ลดลง แต่ให้แสงสว่างที่มากขึ้น

4.ไม่มีสารปรอท สารพิษ หรือใช้โลหะหนักเป็นส่วนประกอบดังนั้นหลอด LED จึงไม่เป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

5.อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง และยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่าง โดยหากเป็นหลอดฟลูโอเรสเซนต์ ค่าความสว่างจะลดลงตามชั่วโมงการใช้งาน

6.ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ เปิดสวิตซ์ได้ทันทีไม่ต้องรอ สตาร์ทเตอร์ทำงาน โดยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้อีกเยอะ

7.การกระพริบของหลอดไฟ น้อยมาก ลดอาการเมื่อยล้าของสายตา  เนื่องจากผ่านมาตรฐานมากมาย

8.โพลีคาร์บอเนต เกรดดี มีความยืดหยุ่นได้ น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย และที่สำคัญไม่ลามไฟ หรือติดไฟง่าย

9.ไม่มีสารปรอท เนื่องจากใช้ชิป และ ไดรเวอร์ เป็นส่วนสำคัญในการทำงาน

10.รับประกันนานกว่า 3 ปี ในขณะที่ Fluorescent โดยมากรับประกันไม่เกิน 1 ปี

หลอดไฟ led t8

แนะนำหลอดไฟคุณภาพและคุ้มค่า 

superbright indinite หลอดled T8

หลอด LED T8 (TUBE) ขั้ว G13 รุ่น SUPERBRIGHT  เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงานที่ใช้ง่ายเปลี่ยนแทนหลอดไส้ หรือ หลอดประหยัดไฟ ที่ขั้วเดียวกันได้ทันที โดยประหยัดไฟกว่า 80% ความร้อนต่ำ รับประกัน 3 ปี หลอด LED กลม ขั้ว G13(LED TUBE) สำหรับใช้งานติดตั้งให้แสงสว่าง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า โชว์รูม

https://www.ledinfinite.com/infinite-led-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f-led-t8-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-superbright/

ใครที่กำลังจะเปลี่ยนจาก หลอดฟลูออเรสเซนต์ มาเป็น หลอดไฟLED ขอแนะนำหลอดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับราคา หลอดไฟ LED จากแบรนด์ INFINITE มีกำลังไฟฟ้าหลายวัตต์ให้เลือกและมีหลากหลายความสว่างเพื่อให้สอดคล้องกับหลายๆธุรกิจที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งภายในโรงงานที่ในแต่ละจุดนั้นความสว่างก็จะมีความแตกต่างกัน ถ้าสำหรับคนที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ www.ledinfinite.com