คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ LED ฉบับ INFINITE LED

1.วัตต์(watt)
วัตต์ทุกคนอาจจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าวัตต์คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ใช้วัตต์ไม่เท่ากัน แล้ววัตต์เยอะหรือวัตต์น้อยดีกว่ากัน
วัตต์(watt) คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ที่ใช้ในการทำงาน เช่นหลอดไฟ 50 วัตต์
หมายความว่าหลอดไฟกินไฟ 50 วัตต์ต่อชั่วโมง ยิ่งค่าวัตต์สูงยิ่งกินไฟมากตามไปด้วย
โดยทั่วไปแล้วหลอดฟลูโอเรสเซนท์ที่เราใช้อยู่ตามบ้านกินไฟประมาร 48 วัตต์ แต่หลอด LED ของ Infinite กำลังไฟที่ใช้กับหลอด LED ใช้เพียง
16 วัตต์ สามารถประหยัดไฟได้มากกว่าถึงเท่าตัวและยังไห้ความสว่างที่มากกว่าอีกด้วย
2.ลูเมน(ลูเมน)
เคยสงสัยกันไหมครับว่า ค่า “ลูเมน(lumen)” ที่ติดบอกสเปคข้างๆกล่องของหลอดไฟ คือค่าอะไร ส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่
ลูเมน(lumen)” คือหน่วยวัดความสว่างของหลอดไฟ โดยการเอาแหล่งกำเนิดแสงไว้ที่ศูนย์กลางของทรงกลม ซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 1 ฟุต หรือ 1 ลูเมนต่อ
ตารางฟุต ใน 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 ลูเมน ก็คือที่พื้นที่ผิวโดยรอบขนาด 12.57 ตารางฟุต ก็จะมีเส้นแสง มาตก 12.57 ลูเมนส์ จะได้
ว่า 1 cd = 12.57 lm โดยหลอด T8 ของ INFINITE LED สามารถไห้ความสว่างได้ถึง 2100 ลูเมน และสามารถประหยัดไฟได้มากกว่า
ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปจะสว่างเพียง 1600 ลูเมนเท่านั้น โดยการใช้หลอดไฟ LED จะให้ค่าความสว่างที่สูงกว่า และที่สำคัญประหยัดกว่า
3.เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor: PF.)
เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor: PF.) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟสที่มีการใช้
กำลังงานมากกว่า 30 kW ขึ้นไปในบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะมีการเรียกเก็บค่ากำลังงานรีแอคทีฟ (kVar) ในส่วนที่เกิน 61.97%
ของค่าความต้องการกำลังงานแอคทีฟ เฉลี่ยสูงสุด 15 นาที หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าค่าปรับ”เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor: PF.)”
โดยทางการไฟฟ้าก็มีนโยบายต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีค่าตัวประกอบกำลัง เพาเวอร์แฟคเตอร์ มากกว่า “0.85” เพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพ
ของการใช้งานระบบส่งจ่ายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการจะเสียค่าปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ หรือต้องการให้ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองดีขึ้น
จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ ของตนเองให้มีค่ามากกว่า “0.85” ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียค่าปรับ เพาเวอร์แฟคเตอร์
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าดีขึ้น อันเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของตนเองลดลง ปกติโรงงานทุกที่จะมีอุปกรณ์ควบคุมตัวประกอบกำลัง
เพาเวอร์แฟคเตอร์ เพื่อสามารถทำหน้าที่ควบคุมให้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ อยู่ในช่วงค่าที่กำหนด แต่เมื่อใช้งานเป็นเวลายาวนานตัวเก็บ
ประจุจะเสื่อมสภาพตามอายุ หรือตัวควบคุมมีโอกาสชำรุดได้เนื่องจากมีการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด ทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวประกอบกำลังได้ ทาง
โรงงานควรจึงต้องมีการติดตามตรวจวัด และบำรุงรักษาชุดควบคุมตัวประกอบกำลังอยู่เป็นประจำ เพื่อประโยชน์กับทางโรงงานเอง

โดยหลอด LED ของ INFINITE นั้นมีค่า สูงถึง “0.95” จึงหมดห่วงเรื่องสเปคที่ทางการไฟฟ้ากำหนดไว้ และยังประหยัดได้มากกว่า เหมาะกับทุกสถานที่ไม่ใช้แค่เพียงโรงงาน หรืออาคารใหญ่เท่านั้น สามารถใช้ตามบ้าน, ร้านอาหาร ฯลฯ

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)